DR.SERKAN DAĞDELEN

Doğum Yeri ve Tarihi:1976 Rize/Çayeli

Eğitim Durumu Ve Tecrübe:
Fen lisesi Adana
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ihtisas)
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Van
Agarwal Eye Hospital (Vitreoretinal cerrahi ve Lazer refrakti cerrahi)
Akademi Hastanesi
Özel klinik
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Uzmanlık Alanı :
Katarakt Refraktif Cerrahi
Göz Estetiği (oküloplasti)
Lazer
Vitreoretinal Cerrahi
Pediatrik Oftalmoloji (ÇOCUK GÖZ HASTALIKLARI)

Vaka Deneyimi:
4.000 ‘in üzerinde cerrahi vaka deneyimi

Sertifikalar:
Glokom Valf İmplantation Certificate
Zyoptix İntralase Laser Certificate
Vitreoretinal Surgery Certificate
Endoskopik Lazer Göz Yası Kanal Tıkanıklığı Ameliyatı Sertifikası
TOD Kongre Katılım Sertifikaları
Yurt Dışı Kongre Katılım Sertifikaları
Bilimsel Yayın ve Bildiriler: European Society of Retina Specialists European Society of Retina (EURETINA), Vascular Diseases and Diabetic Retinopathy.
Bicanalicular Loop İntubation in Canalicular Lacerations , Europian Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS).
Diffuz Diabetik Makula Ödemli Hastalarda İntravitreal Triamsinolon Asetonid (GÖZ İÇİ ENJEKSİYON) Tedavisi Etkinliği.
Afakide Sekonder Göz İçi Lens İmplantasyon Uygulamalarımız

Eksternal Dakriosistorinostomi Sonuçlarımız
Dirençli Lignöz Konjonktivit Tedavisinde Topikal Cyclosporine A
Pediatrik (çocuk) Olgularda Delici Göz Yaralanmaları
Kanaliküler Kesiyi İçeren Kapak Travmalı Olgularımız
Dural Ectasıa of the Optic Nerve Sheats- an assocıated fındıng ın Idıopathic Intracranial hypertension
Bakteriyel Konjonktivit

Katıldığı Kurs ve Kongreler:
III.Ege canlı cerrahi günleri Fakoemülsifikasyon izlemci 1-2 Kasım 2003-İzmir-canlı cerrahi
VI.İlkbahar Oftalmoloji günleri-izlemci-6-7 Mart 2004 İzmir –canlı cerrahi
TOD 38. Ulusal Oftalmoloji kongresi-poster-9-13 Ekim 2004-Antalya-kongre
TOD Temel Fako kursu, 2004, Antalya
TOD Görme alanı kursu 2004, Antalya
VI. Canlı Cerrahi Toplantısı TOD Glokom Birimi-izlemci-6-7 Kasım 2004-canlı cerrahi
IV. Canlı Cerrahi Toplantısı 19-20 Kasım 2005, İzmir
TOD 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi-poster-17-21 Eylül 2005-Antalya-kongre
TOD 40. Ulusal kongre 28 Ekim-1 Kasım 2006 Sungate Port Royal Beldibi Antalya
TOD 41. Ulusal kongre 30 Ekim-2 Kasım 2007 Sungate Port Royal Beldibi Antalya
XXVI. Ulusal Oftalmoloji Glokom Kursu TOD Ankara Şubesi 7-9 Nisan 2006 Ankara
Surgical implant course for the Ahmettm Glaucoma Valve. 14 Aralık 2006, Crowne Plaza İzmir.
Glokomda Progresyon konulu 2. Glokom Çalistayi 26-28 Mart 2009, Venedik.
TOD 9. İlkbahar Canlı Cerrahi Günleri ,14-15 Nisan 2007, İzmir.
Vitreoretinal Surgery, Hands on Surgery Training ,March-April 2010. Chennai, İndia
Zyoptics, İntralase Hands on Surgery Training ,March-April 2010. Chennai, İndia
TOD 6. Mart Sempozyumu ,Glokomda son gelişmeler 6-8 Mart 2009 , Erzurum
TOD 42. Ulusal kongresi , 11-15 Ekim 2008 , Antalya
TOD 28. Ulusal Ofatalmoloji Kursu , Retina Güncel Tanı ve Tedavi , 11-13 Nisan 2008, Ankara.
Klinik Nutrisyon Temel Kavramlar, 30 Mayıs 2010, Van
TOD 29. Ulusal Oftalmoloji Kursu 10-12 Nisan 2009 ,Ankara
TOD 43. Ulusal kongresi , 11-15 Kasım 2009 , Antalya
COPHY World Congress On Controversies in Ophthalmology, March 4-7 2010 Prague, Czech Republic
Tod 45. ulusal oftalmoloji kongresi, 5-9 ekim 2011, Girne/KKTC
Nazal Endoskopi ve Multidiod Lazer Kullanımı Uygulamalı Kurs , 06.10.2011 girne/KKTC

Üyesi Olduğu Dernekler:
American Academy of Ophthalmology
İzmir Tabip Odası
Türk Oftalmoloji Derneği
Türki Cumhuriyetler Oftalmoloji Derneği
OCT Club